INFORMACE O DOPRAVĚ KLIENTŮ ZP MV ČR

Více informacií o dopravě najdete zde

DOPRAVA VLASTNÍM VOZIDLEM

Pokud se někteří klienti ZP MV ČR rozhodnou nevyužít naši dopravu vlakem a na místo se dopraví třeba vlastním vozidlem, přikládáme automapy Google pro lepší dopravní orientaci až k oběma hotelům FIS a Toliar.

HOTEL FIS

HOTEL TOLIAR