Vážení klienti,


po zkušenostech z minulých let jsme se rozhodli upřesnit některé informace, které podle nás způsobily nejvíce nedorozumění právě z důvodu nesprávného pochopení obsahu.


Zdravotní prohlášení

Zasíláme jedno prohlášení pro zákonného zástupce dítěte a jedno pro jehodoprovod – dospělou osobu, která ho bude během pobytu doprovázet (matka, otec, atd.). Prohlášení zákonného zástupce o zdravotním stavu dítěte (Pozor! Vztahuje se na pobyty dětí s doprovodem i na pobyty dětí bez doprovodu) a o zdravotním stavu doprovodu je vzhledem ke zkušenostem z minulých let nevyhnutelné. Nevyhnutelné je z vaší strany také nechat si potvrdit zdravotní stav dítěte u dětského lékaře a stav doprovázejíci osoby u obvodního lékaře. Tato potvrzení lékařů pro dítě i doprovod (stejně jako prohlášení zákonného zástupce a doprovodu) nesmí být starší než dva týdny. (Stačí, když lékař potvrdí námi zaslané prohlášení zákonného zástupce dítěte a podepíše se s razítkem.) To samé platí i pro doprovázející osobu na prohlášení může obvodní lékař razítkem potvrdit zdravotní stav účastníka.


Také zasíláme „souhlas s poskytováním zdravotní péče“ dítěti během pobytu ve Vysokých Tatrách (rovněž se vztahuje na pobyty dětí s doprovodem i dětí bez doprovodu). Souhlas podepisuje zákonný zástupce.


Všechny formuláře společně s dalšími informacemi vám samozřejmě zašleme na vaši e-mailovou adresu, ale také si je pod názvem DOKUMENTY můžete stáhnout na webové stránce www.loptatry.com. Tu jsme pro vás zřídili ve spolupráci s vaší pojišťovnou právě pro tento účel.


Také je důležité přečíst si a podepsat pobytový řád, ten vám jako doprovázejícím osobám a zákonným zástupcům dítěte bude zaslán, nebo si ho můžete najít na výše uvedené webové stránce pod názvem DOKUMENTY.


Všechna podepsaná potvrzení i podepsaný pobytový řád pak odevzdá doprovázející osoba nebo starší dítě během vstupní vizity v první den „LOP“ - léčebně ozdravného pobytu.


Ubytování

Všichni klienti - účastníci pobytu, kteří mají specifické požadavky ve vztahu k ubytování (větší pokoje, pokoje vedle sebe s jinými účastníky, postýlky pro malé děti atd.), řeší tyto záležitosti výlučně s delegátem CK! A to prostřednictvím mailové adresy: pobytylop@gmail.com. Své požadavky zašlou písemne v jednom maili společne s potvrzením prijeti propozic a určením spúsobu dopravy a počtu osob.


Jméno delegáta : Mgr. Bibiána Legnavská
mail : pobytylop@gmail.com
tel.: +421 948511333

Organizace dopravy

Organizace dopravy bude upřesněna v propozicích, které zašleme v optimálním předstihu před začátkem „LOP“.Samoplátci

Váženi účastnici „LOP“ chápeme Vás, že chcete pobyt a volný čas ve Vysokých  Tatrách strávit také s dalšími členy Vaší rodiny. CK JMG v rámci reálných možností tento zájem podpoří, pokud to kapacita v hotelu umožní, a pokud z Vaší strany jako účastníka „LOP“ jste ochotni respektovat pobytový řád, který Vám zašleme. Myslím, že při respektování zdravotního stavu Vašeho dítěte i povinností na to navazujících, nebude problém z naší strany akceptovat na „LOP“ další členy Vaší rodiny. Vzhledem ke zkušenostem z předchozích 10 let, jsme se rozhodli více konkretizovat podmínky pro samoplátce:


Objednávka a úhrada

pobytu samoplátce v rámci předem dané kapacity, může byt provedena výlučně přes naši CK JMG. Dovolujeme si Vás upozornit na fakt, že naše ceny po dohodě z hotelem Toliar jsou nastavované na potřeby klienta vyplývající se smlouvy (mezi CK a Hotelem Toliar) a proto z organizačních důvodů zahrnují:

  • plnou penzi

  • všechny ostatní služby jako wellness (cca 7-12 eur vstup) nebo

  • využívání společenských místnosti apod.


Samoplátce si musí doplatit:

  • výlety (7 -12 eur na jeden výlet, záleží, jestli se jedná o výlet do jeskyně, na splav nebo do skanzenu, doprava na výlety pokud to v autobusech kapacitně zvládneme je zdarma) dále

  • osoby nad 15 let musí počítat s lázeňským poplatkem (1 eur/os/den).


V případě souhlasu samoplátce o výše uvedené (ubytování výlučně s plnou penzí a dalším), CK JMG zašle kalkulaci pro konkrétní osobu (kategorie: dospělý; dítě do 2,99 let; dítě do 8,99; do 14,99 let).

Závaznou objednávku pak samoplátce zašle delegátce na kontaktní mailovou adresu: pobytylop@gmail.com.

Výhradně s delegátem řeší samoplátce objednávku ubytování (na 1, 2, 3 dny, víkend nebo celé 2 týdny) výhradně na přistýlce (zdůrazňujeme na přistýlce pokoje konkrétního klienta, který rezervaci pokoje má).

Závaznou objednávku samoplátců červnového turnusu je možné realizovat pouze do konce dubna! Úhradu pak samoplátci uskuteční prostřednictvím bankového spojení, které jim CK JMG společně s kalkulaci zašle, nejpozději do konce května.

Závaznou objednávku samoplátců zářijového turnusu je možné realizovat pouze do konce července! Úhradu pak samoplátci uskuteční prostřednictvím bankového spojení, které jim CK JMG zašle, nejpozději do konce srpna.

Doklad o platbě pak zašlou samoplátci červnového turnusu do konce května a samoplátci zářijového turnusu do konce srpna na následující mailovou adresu: jmg@jmg.sk.


V Hotelu  Toliar má účastník LOP ZP MV ČR nárok na 2lůžkový pokoj a máme příslib z hotelu, že 2 další rodinní příslušníci, z toho jedno dítě na přistýlkách budou akceptovat. CK JMG je vázaná smlouvou se ZP MV ČR na LOP a tedy řádně zabezpečit vše v první řadě účastníkům LOP a právě proto není možné zasílat objednávku CK JMG na další samostatné pokoje pro samoplátce. CK JMG bude nápomocna rezervacím jenom na pokojích účastníků LOP.


Objednávkový formulář OF nám pak po vyplnění zašlete spolu s potvrzením přijetí propozice, to znamená že OF zašlete CK až po obdržení propozic.  Úhradu je pak nutně udělat minimálně dva týdny před zahájením turnusu kterého se  jako samoplátce účastníte.


Objednávkový formulář
Doprava (úhrada jízdenky na vlak nebo vlastní doprava)

Doprava na LOP je smluvně zajištěna výhradně přímým vlakovým spojením. CK JMG nabízí reálnou součinnost pouze v případě, že se objednávka na vlakovou dopravu za samoplátce bude týkat dalšího dítěte, nebo dospělé osoby, který si objedná pobyt ve stejné  celé délce konání LOP, se stejným dnem nástupu i výstupu jako účastník LOP a platba za jízdenky se uskuteční v dostatečném časovém předstihu, resp. společně s platbou za ubytování (na stejný účet).


V případě, že půjde o dítě do 2,99 let a ubytování neplatí, dětskou jízdenku resp. místenku si ve vlaku platí (informace z ČD). Informace o ceně jízdenky zašleme po obdržení závazné objednávky na ubytování.

CK JMG upozorňuje, že je vázána/povinována zajistit místenky na přesný počet účastníků LOP, není však povinována vůči samoplátcům. Doporučujeme sledovat naši webovou stránku pod ikonkou DOPRAVA, kdy, v kolik a jakým vlakem bude přeprava pro klienty pro jednotlivé turnusy zabezpečována. Pak si jízdenku společně s místenkou mohou samoplátci předem na konkrétní spoj a datum zakoupit.

Co Vám můžeme ale poradit je využít vlastní automobilové dopravy - parking je pro klienty Hotelu Toliar zdarma, kapacitně postačuje


Jméno delegáta : Mgr. Bibiána Legnavská
mail : pobytylop@gmail.com
tel. č. : 00421948 511333